Kommittémedlemmar
Namn
Klubb
Funktion
Helsingborg Landborgen
Ordförande
Helsingborg Landborgen
medlem
Helsingborg Landborgen
medlem
Helsingborg Landborgen
medlem