Publicerad av Ulf Krona den aug 22, 2019
Kvällens föredragshållare var Carl-Wilhelm Stenhammar, före detta president för Rotary International 2005-2006. Han var också ordförande i TRF, The Rotary Foundation, 2007-2011. Carl-Wilhelm har i många år haft ett stort internationellt engagemang i Rotary och speciellt i biståndsprogrammet PolioPlus som startades 1985 då Rotary gav ett löfte att utrota polio.
Carl-Wilhelm berättade att Afrika nu anses som helt fritt från Polio, men att i vissa områden i Afghanistan finns Poliosmitta kvar. 2018 fanns 18 kända fall men 2019 är redan 65 fall registrerade. Det finns områden i Afghanistan där Rotary inte har tillträde då de anses som en amerikansk organisation.
 
Rotary är även en fredsorganisation som har kurser vid Universitetet i Uppsala . Carl-Wilhelm gav ett exempel:  Cypern, där Rotary haft betydelse, då två Rotaryklubbar fanns på respektive sida (turkiska och grekiska) men att dessa började samarbeta för  ”civil fred ”.
 
Organisationen bakom Rotary är omfattande och alla presidenter utbildas grundligt för ”att leda klubben”. Presidenten anses som kapten. Det tar 7 år att vandra genom alla uppdragen i styrelsen. Men vissa klubbar på internationell nivå fungerar inte för att styrelsemedlemmarna sitter kvar allt för många år. Därför finns en beslut att man ska inte sitta i styrelsen för Rotary mer än 12 år sammantaget. Internationellt är kvinnor inom Rotary fortfarande en minoritet och kvinnor som är presidenter eller guvernörer är ovanligt. En attitydförändring behövs och Carl-Wilhelm uppskattade att se att Landborgen har flera aktiva kvinnor i styrelsen .
 
Inom Rotary International och Rotary Fondation har sedan 2016 skett en strategisk omstrukturering av organisationen. En ny vision är under implementering  för att Rotary ska kunna forsätta fungera som en världsledande organisation. Ni som är intresserade av dokument  som beskriver detta kan ta kontakt med vår sekreterare Anetth Granberg-Axell.
 
President Jan Roos tackade Carl-Wilhelm Stenhammar för hans intressanta föredrag.