Helsingborgsbaserade Englog är en relativt nystartad 3PL-aktör i staden. VD och delägare Benni Olsson kom till klubben för att berätta om verksamheten.
 
 
Englog startades av Benni och en kompanjon i Ängelholm 2020, därav namnet. Efter en tid valde man att flytta verksamheten till logistikstaden Helsingborg där man fann en mer ändamålsenlig lokal. Företaget hyr en fastighet på Blockgatan på Väla Södra, med en lageryta på 2 300 m2 under tak och kontor om 490 m2. Fastigheten ägs av Wihlborgs.
 
Englog omsätter omkring 7 miljoner kronor med fem anställda. Företaget är specialiserat på så kallat 3PL – tredjepartslogistik. För kunders räkning kan Enlog lagerhålla, packa och märka om, samt distribuera varor till slutkunder. Englog är bland annat godkänd som så kallat Tullager vilket innebär att man för kunders räkning kan lagerhålla varor som inte förtullats. Dessa förtullas först när de säljs till slutkunden. Englog erbjuder all nödvändig hjälp i samband med klarering.
 
Som en liten sidoverksamhet bedriver Englog också truckutbildning. En annan kompetens i företaget är GMP-hantering som är tillämpligt vid lagerhållning av läkemedel. Kort och gott vill man vara det lilla logistikföretaget med hög kompetens och servicenivå. Visionen är att köpa mark av Helsingborgs kommun för att bygga ett nytt större eget lager.
 
Vi tackar Benni för ett mycket intressant och personligt hållet föredrag med anekdoter från Sweden Rock i Norje. Lycka till med fastighetsförvärv i Helsingborg. Fortsätt tjata på kommunens tjänstemän och politiker.
 
Benni Olsson, tv, tackas för ett roligt och intressant föredrag av klubbpresident Patrik Christierson.