Publicerad av Ulf Krona den apr 25, 2019
 
Organisationen "A demand for action" grundades 2014, som en följd av den växande humanitära katastrofen i mellanöstern på grund av ISIS fravmäxt. Feliz berättade om den stora nöd som drabbat massor av flyktingar och den sociala utsattheten dessa lider av.
 
Själv har hon varit på plats två gånger nere i Libanon. Verksamheten består både av lokala insatser som förnödenhetsutdelning, drift av medicinsk klinik och juridisk hjälp för familjer att ansöka om flyktingstatus via FN-program. Samtidigt arbetar organisationen med påverkansarbete genom att dokumentera flyktingarnas berättelser som exempelvis kan förmedlas på konferenser om flyktingar på EU-nivå. Organisationen stöds ekonomiskt exempelvis genom insamlingsgala som man anordnade i Sverige. Framtiden är utmanande på grund av instabiliteten i regionen och organisationen har nu även fått börjat arbeta mot Libyen. Feliz Kino påpekade att även om ingen  kan göra allt, så kan alla göra något. 
 
 
President Margareta Perborg tackade Feliz  för hennes viktiga och engagerade föredrag och hon fick också en varm applåd från samtliga närvarande