Hans Wallmark, riksdagsman, vice ordförande i Utrikesutskottet och försvarsexpert.
Hans Wallmark talade initierat och engagerat om aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vi fick veta mer om Rysslands såväl som Kinas förändrade politiska landskap. Han kommenterade också det aktuella valet i Tyskland och dess viktiga position för Europa och hur det påverkar även oss, inte minst med tanke på att det är vår största exportmarknad. Ett mycket intressant och aktuellt föredrag, som vi är tacksamma att vi fick möjlighet att delta på.