Vår egen medlem Anneli presenterade vårt lokala projektet - mentorskap för ukrainare i Helsingborg. Projektet initierades hösten 2022 och planeras pågå fram t.o.m. våren 2023. Projektansvarig är Anneli Andreasson och i projektkommittén ingår Margaretha Perborg, Anetth Granberg-Axell samt Camilla Thall. Syftet är att via mentorskap och hjälp till självhjälp hjälpa ukrainare i Helsingborg att komma in i det svenska samhället.
De ukrainare som kommer till Sverige hamnar i en besvärlig situation då de lyder under EU:s reglemente. Rätten till stöd och svenskundervisning är begränsad. Huvuddelen av de ankommande är kvinnor. Genom kontakt med Dimitrij har vi kommit i kontakt med ukrainare som kan tänkas behöva stöd.
 
Företaget PNO kontaktade klubben och erbjöd sig stötta ett lokalt välgörenhetsprojekt. Tillsammans med PNO genomfördes ett första möte på Mindpark, dit ukrainare bjöds in för ett antal individuella samtal. Resultatet av dessa samtal sammanställdes och några klara fokusområden framkom. Störst är behovet av att kunna få jobb och att kunna försörja sig. Där ingår även hjälpen att komma vidare genom Statens Service Center SSC. Stort behov finns även med vägledning om utbildning. Anneli informerade om att Rotary Kärnan och Sofiero visat intresse och såg gärna att fler medlemmar engagerade sig.
 
Anetth som är en flitig deltagare på mötena Monday for Ukraine berättade om dessa möten som äger rum på Stortorget varje måndag kl. 12:00. Anetth uppmanade till att komma till måndagsrörelsen 24/2 på årsdagen av Rysslands angreppskrig.
 
Vår gäst Irina, införd av Anetth, berättade om sig själv. Hon har nu varit i Sverige ett tag och haft några temporära jobb. Hon är utbildad förskollärare och har erfarenhet av marknadsföring och försäljning men brinner för design och skapar sina egna smycken. Nu söker hon nya uppgifter/arbete.
 
Annika Skoglund, vår nästa Distriktsguvernör, sa att detta projekt ligger helt i linje med mottot ”Create Hope in the World”.
Vi lämnade vårt möte denna kväll med en positiv känsla och vetskapen att ett engagemang i Rotary verkligen kan göra skillnad. Stort tack till Anneli och övriga i projektgruppen, som gör en mycket viktig insats.
Kom ihåg att ingen kan göra allt men alla kan göra något!