Denna torsdagkväll fick vi besök av Przemek Malachowski, Chef för arbetsliv och inkludering på Helsingborgshem. Han höll ett mycket intressant föredrag om Helsingborgshems sociala insatser i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar och då med särskilt fokus på arbetsmarknadsinsatser och projektet Rekrytera. Rekrytera är ett framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt, som numera är implementerat i de nordöstra stadsdelarna – Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal.
 
 
Przemek berättade om Helsingborgshems utveckling och deras stora engagemang för att bättra på inkludering och förbättra boendemiljön för många människor i Helsingborg. Helsingborgshem, som ägs av Helsingborgs stad, grundades 1946 och har idag utvecklats till en betydande aktör på stadens fastighetsmarknad. Ungefär var sjunde helsingborgare bor i en fastighet ägd av Helsingborgshem. Bolaget har ca 265 fastigheter med 12000 lägenheter. Omsättningen är ca 1 miljard och man har 230 anställda. 
 
Att vara ett så stort bostadsbolag, som dessutom ägs av kommunen, innebär ett stort ansvar. Man bidrar på olika sätt till att göra Helsingborg till en attraktiv stad och Przemek tog utvecklingen av Drottninghög som exempel. De senaste tio åren har området utvecklats från att vara ett klassiskt miljonprogramsområde till att bli ett område som flera bostadsaktörer väljer att bygga och satsa i. Helsingborgshem arbetar inte bara med husen i området utan även människorna som bor där.
 
Ett exempel är arbetsmarknadsprojektet Rekrytera, som bidragit till att många drottninghögsbor som tidigare varit utan arbete har fått jobb eller börjat studera. Przemek redogjorde för projektet Rekrytera och hur det startade med bl a bidragshjälp från EU och implementerades tillsammans med ett flertal andra aktörer, t ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne m fl.
 
Rekrytera har genom åren gett många männsikor en chans till arbete och studier.
 
Nyfikenheten bland åhörarna var stor och det ställdes många frågor som gav upphov till intressanta diskussioner. Przemek avtackades med välförtjänt applåd, väl valda ord av vår president Patrik Christierson och så klart en ask Rotarychoklad.