Martin Dyberg som är NSR's Strategiska kommunikatör berättade mycket ingående och inspirerande om NSR's uppdrag och om framtiden för vår sophantering och hur vi skall se till att hantera vårt avfall på rätt sätt. NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt drygt 270 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. 
 
 
Martin berättar om dom tre myterna att "Det är ingen ide att källsortera allt blandas ändå". En gammal myt som lever kvar. Sopbilarna har i dag 4 fack som gör att sortering håller isär allt material. "Miljönyttan av att källsortera äts upp av transporter och rengöring av förpackningar". De extra transporter som kan uppkomma motiveras av de miljövinster som återvinning av material innebär. Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. "Vanligt dricksglas ska sorteras som glasförpackningar" det ska det alltså inte, de förpackningar som sorteras har tillverkaren betalat en kostnad för att den ska återvinnas, det gäller alltså inte ett trasigt dricksglas eller en plastgalge. 

Vi är dessvärre inte så bra på att källsortera, vid en undersökning av vårt restavfall visade det sig att endast 35% verkligen skulle till restavfallssorteringen och resten hörde hemma i andra fraktioner såsom matavfall, plast- och pappersförpackningar. Att minska avfallet är ett av NSR's mål.
 
Man uppskattar att när jorden senast var i balans, dvs vi använde så mycket resurser som vår jord klarar av, var 1970. Idag förbrukar Världen 1, 7 jordklot om året, i Sverige hela 4,2 och i Indien 0,6.
 
Från 2027 kommer det att finnas fastighetsnära insamlingsplatser för avfall. Så tex öbor och glest befolkade områden kommer även dom att ha tillgång till en bra avfallshantering. Man har också räknat ut att av 3 matkassar slänger vi i Sverige 1. Priserna påverkas såklart av att material återvinns, mycket av det som slängs går att återvinna och göra en förtjänst på det tycker man borde komma konsumenterna tillgodo. Närmst framåt tittar man på ett producentansvar för textilindustrin. Skulle man återvinna det som kastas idag hade man kunnat minska restavfallet med ca. 20000 ton per år.
 
Lite skrämmande fakta: en mobiltelefon genererar ett avfall på 86 kg och en laptop hela 1200 kg, avfallet genereras under produktion samt för att vi är dåliga på att lämna in våra elektronikprylar till återvinningen.
 
 
 President Patrik Christierson avtackade Martin, som också fick en varm applåd för sitt fina och angelägna föredrag.