Dagens program: The Girls Scolarship Kosovo – presentation av slutrapporten.
 
 
Margaretha Perborg har varit ansvarig för klubbens internationella projekt och berättade om bakgrunden, förberedelsen inför projektstarten och genomförandet av projektet.
Hösten 2016 diskuterade vår klubb med Virum-Sorgenfri RK om att ha ett gemensamt projekt med Prishtina International RK (PIRK) som just hade avslutat ett projekt med bra resultat i Kosovo. PIRK initierade ett angeläget projekt där vi kunde hjälpa flickor att få fortsätta och slutföra sin skolgång.
 
Hösten 2017 inleddes samtal med PIRK och i maj 2018 besökte en styrgrupp från vår klubb (Margaretha Perborg, Lars Wallen och Niclas Gemfeldt) Kosova för att säkerställa att det var ett seriöst projekt. Förutom PIRK och vår klubb har Virum-Sorgenfri RK och Hoffburg RK i Wien deltagit i projektet, som går ut på att ge flickor med goda studieförutsättningar från extremt fattiga familjer möjlighet till skolgång.
 
 
Huvudsakligen betalades transport till skolan och en måltid per dag. Beslut togs att vår klubb skulle gå med i projektet med deltagande rotaryåren 18/19, 19/20 och 20/21. Första året hjälptes 13 flickor, andra och tredje åren har vi hjälpt 23 flickor. Stipendierna från Rotary har betalats ut av PIRK som även tillsammans med rektorer och lärare valt ut flickorna och kontrollerat närvaron.
 
Flickorna som fått Rotarystipendium har alla haft hög närvaro och gått ut gymnasieutbildningen med toppbetyg. Nio flickor studerar nu på universitet och högskola och en flicka har fått ett bra arbete. Alla flickorna är supernöjda att de nu genom sin utbildning får möjlighet att ge tillbaka till landet.
 
Margaretha avslutade presentationen genom att visa en film som presidenten i PIRK skickat där hon tackar för vår klubbs fina bidrag. Klubben uppskattar verkligen Margarethas professionella sätt att leda projektet, att ansöka om ovanstående bidrag och att följa upp resultatet.
 
En oväntad gäst dök upp på mötet. Joe (Jan) Biden mellanlandade och gladde oss med sin närvaro.