Anna Hall programchef för Big Science Sweden föreläste på länk om forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Lund.
 
 
 
Max IV är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. Laboratoriet har varit framgångsrikt i 35 år, och 2016 färdigställdes MAX IV – Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, och världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.

Här kommer det osynliga att göras synligt.

Fullt utbyggt kommer MAX IV att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen. De forskar inom bland annat

 • materialvetenskap
 • strukturbiologi
 • kemi
 • nanoteknologi

Fakta

 • Kostnad: cirka 6 miljarder SEK fullt utbyggd
 • Första spadtaget: 22 november 2010
 • Öppnade för forskning: 2016
 • Idag arbetar cirka 300 personer på MAX IV
 
ESS, European Spallation Source, är en prestigefylld seger för Sverige i dragkamp med andra länder i Europa och kommer att driftas av Sverige och Danmark gemensamt. I sitt föredrag berättade Anna inte bara om de svenska forskningsanläggningarna utan även det nätverk av anläggningar i Europa som dessa ingår i, där Cern i Schweiz kanske är den mest kända. ESS är en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla och ESS är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur med medlemsländer i hela Europa.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. ESS som anläggning kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå.

ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom

 • medicin
 • miljövetenskap
 • energi
 • material
 • transport

Fakta

 • Kostnad: 1,84 miljarder euro
 • Byggstart: 2014
 • Öppnar för forskning: 2023
 • Antal anställda vid full drift: cirka 450
 • Antal gästforskare: 3 000/år
 • Beräknad drifttid: 40 år
 • Årlig driftskostnad: 140 miljoner euro

Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. ESS kommer att börja leverera forskning 2023.


Mötet var välbesökt och Niclas Gemfeldt höll i Presidentskapet denna kväll.