03
nov
2022
Helsingborg Landborgen
Clarion Grand Hotel
Stortorget 8
HELSINGBORG, SKÅNE 25106
Sweden

Föredragshållare: Åsa Hallgårde
Åsa har lång erfarenhet inom infektions- och patientsäkerhetsområdet och har arbetat som chef på infektionskliniken i Lund och som regional chefläkare i Region Skåne.