Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
01
okt
2020
Helsingborg Landborgen
Möllegrändens Festvåning
Möllegränden 8
HELSINGBORG,  252 23
Sweden

Dagens föredragshållare är Michael Jensen som håller ett digitalt föredrag med rubriken: ”Pensionsåldern som försvann”. Michael driver sedan många år Arbetsrättbyrån MBL 11, som är specialiserad på arbetsrätt, och hjälper huvudsakligen arbetsgivare med arbetsrättsliga frågor. Michael är dessutom färsk medlem i Rotary.


Föredraget har sitt fokus mot de förändringar som skett i lagstiftningen i år inom det arbetsrättsliga området och dess tänkbara konsekvenser. Den nya lagstiftningen innebär bland annat höjd LAS-ålder (lagen om anställningsskydd) och att ålder blir saklig grund för uppsägning. Michael konstaterar att vi har ett finansieringsproblem i framtiden med tanke på att vi lever allt längre. Antingen måste vi höja pensionsåldern, öka avsättningen till framtida pensioner eller sänka nivån på pensionsutbetalningarna.