Klubbens Historia
 
Charterpresident: ERICH KÜNSTLICHER

SÅ FÖDDES HELSINGBORG LANDBORGEN RK
 
Det hela började med att jag, efter att ha varit president 1983/84 i Hbg Södra RK (numera Magnus
Stenbock RK), av Distriktsguvernör (DG) Kjell Magnusson 1985 blev invald som ledamot i 
distriktets extensionkommitté. Av kommittén fick jag i uppdrag att sondera förutsättningarna för 
bildandet av en ny klubb. Jag mötte till en början motstånd från övriga klubbar i Helsingborg, men
man gav med sig när man fick klart för sig att det skulle bli en kvällsklubb, som skulle fånga upp
sina medlemmar på väg från jobbet till hemmet.
 
Tillsammans med en representant från varje Rotaryklubb i Helsingborg löste vi sedan hemma hos
mig vid återkommande möten alla de frågor som uppkommer när en ny klubb skall bildas. Vi kom
sålunda fram till att klubbens namn skulle vara HELSINGBORG LANDBORGEN RK, att Helsingborgs
stadsvapen skulle bli vår symbol, att lämplig tid för sammankomsterna skulle vara torsdagar 17.10 –
18.30 och att "Villa Wingård" var en passande möteslokal.
 
Hit inbjöd vi senare ett fyrtiotal kandidater, utvalda bl a med hänsyn till god yrkesspridning av ett sjuttio-
tal inkomna förslag. Dessa fick här av bl a DG en fullödig information om Rotary. Vid ett konstituerande
sammanträde i april 1986 valdes jag på förslag av DG till Charterpresident, Malte Neglén (från Hbg Södra
RK) blev Incoming president och Ivan Morath 1:e sekreterare.
 
'Fortsättningen gick därefter snabbt, charterbrevet anlände från Evanston, en festkommitté utsågs och en
värdig och trevlig charterfest ägde rum den 14 juni 1986 på Ramlösa Brunnshotell. Helsingborgs i tvenne
bemärkelser yngsta Rotaryklubb hade börjat sin verksamhet.
 
MALTE NEGLÉN
President 1987-1988
 
Vid ett par tillfällen under mitt presidentår fick jag frågan varför jag gått över från min gamla klubb till
denna nya. Svaret var enkelt: '"Jag mår bra av att vara tillsammans med yngre människor, då känner
man sig själv yngre".

Två aktiviteter återkom vid varje veckomöte, nämligen en kortfattad Rotaryinformation och för att
inledningsvis lätta upp stämningen, en Skånehistoria. Det senare initiativet uppmärksammades även
av Rotary Norden och Guvernörens månadsbrev. Det kändes riktigt att få föreslå utnämningen av
Erich till Paul Harris Fellow för hans insatser som charterpresident, distriktssekreterare m m.
 
Likaså var det med glädje jag den 5 maj 1988 hälsade den fem man starka delegationen, ingående i
GSE-utbytet med distrikt 763 från Delaware i USA, välkomna till vårt veckomöte. Det gladde mig
också att PolioPlus-målet uppnåddes och att initiativet till bildandet av en Rotaractklubb togs. Lars
Wallén stod för grovjobbet. Verklig tur bulens rådde när det gällde möteslokaler; först Villa Wingård,
sedan Hotell Horisont (tillfälligt), därefter Hotell Noveau och sedan åter till Horisont. Trots turbulensen
ämnade ingen medlem klubben.
 
Till sist: det var trevligt att som inbjuden tillsammans med min hustru Ewy få deltaga i Helsingborg
Landborgen-Inner Wheelklubbs charterfest på Örenäs slott den 15 januari 1988 och från vår klubb överlämna
presidentkedjan till Charterpresident Lilian Persson.