Presidentens sida

 

PATRIK CHRISTIERSON, PRESIDENT 2023-2024

Motto: "Jag vill att alla i klubben ska känna sig inkluderande och att vi har det trevligt ihop. Delaktighet gör klubben stark."