Presidentens sida

PRESIDENT 2019-2020

JAN ROOS

 

Ledord : Rekrytera, Aktivera, Behålla samt Återvända.

 

Mål:

– Att öka synlighet och deltagande på sociala medier samt skapa kontakt med högskolan i Helsingborg.

– Öka yrkesnätverks arbetet för att skapa intresse för nya yrkesaktiva medlemmar.

– Ta fram åtgärder för att öka antalet yrkeskategorier i vår klubb. 

– Anmälnings plikt via CR obligatorisk.

– Stödja och skapa förutsättningar för vårt internationella och lokala projekt.

– Skapa djupare kontakt inom 10 klubbarna för gemensam Strategi i medlemsrekrytering.