Presidentens sida

PRESIDENT 2020-2021 Niclas Gemfeldt

Niclas Gemfeldt visar vägen framåt för klubben.

MÅL & PRIORITERINGAR

– Bygga vidare på Rotarys grund och klubbens medlemmar.

– Samt våra åtagande lokalt och global i denna utmanade tid.

– Intressanta program och aktiviteter under rubriken ” Nya möjligheter för en bättre värld”

– Vara öppna för att starta upp vårt lokala projekt när möjlighet ges.

– Slutföra vår internationella projekt ” Girls scholarship” i Kosovo. Om det fungerar skall vi få besök från Kosovo i april. I detta projekt samverkar vi med vår vän klubb Virum Sorgenfri.

– Delta i RYLA projektet för ungdomar

– Vidareutveckla klubben tillsammans. Om vi är aktiva attraherar det flera att vilja vara med.

– Göra PR aktivitet tillsammans med 10 klubbarna t.ex. underlag för matrikel schema etc.