The Girls Scholarship

Story: Projektet handlar om att ge flickor från extremt fattiga familjer från landsbygden och från förorter till Prishtina, möjlighet att få fortsätta och slutföra sin skolgång. Detta ger dem möjlighet att utbilda sig vidare, få ett arbete och kunna försörja sig. När pengarna tryter, prioriterar föräldrarna i första hand att sönerna får fortsätta gå i skolan, medan flickorna ofta får avbryta sin utbildning och vara hemma och hjälpa till med småsyskon och äldre släktingar. En del flickor blir gravida i tidig ålder och fastnar i, ett genom generationer upprepat mönster, en kvinnofälla. (Cirka 40 000 flickor i Kosovo slutar skolan efter skolår sex.)

När eleverna på landsbygden börjar klass 7 byter de till större skolor som ofta ligger långt från hemmet och därmed krävs skolskjuts. Många föräldrar klarar inte att betala kostnaden för transport till och från skolan samt kostnaden för ett litet lunchmål. Eleverna från landsbygden kan ha upp till 2 timmars bussresa, enkel tur. Ett mål mat vid lunchtid är också nödvändigt - utan mat under dagen blir förutsättningarna för lärande dåliga.

Var: Prishtina, Kosovo

När: 1 juli 2018 – 30 juni 2021

Hur: Klubben ger stöd till 23 flickor under 3 år, genom stipendier (40/månad/flicka, under terminstid) som används till kostnad för skolskjuts och ett lätt lunchmål. Rotarianer i vår vänklubb Prishtina International Rotaryclub sköter kontakterna med flickornas familjer, skolorna samt tar hand om utbetalningarna. Därigenom undviker vi korruption. Regelbunden uppföljning av närvaro, resultat samt ekonomi.

Vi har fått bidrag från Distrikt 2390 (TRF och U-fonden), samt bidrar själva genom klubbens lotteri.

Ange din e-postadress och det meddelande du vill skicka.
fälten är obligatoriska