Ulrika Rogland föreläste om sexuella övergrepp på unga över internet.
 
 
 
Hon är advokat och tidigare åklagare och hade som sådan flera uppmärksammade sexualbrottsmål med minderåriga inblandade. Hon berättade på ett sakligt sätt hur denna typ av brott går till. Förövaren är nästan uteslutande män som utger sig för att vara någon annan jämnårig på chattforum för unga. Barnen snärjs genom att mannen hotar att avslöja vad som sagts eller visats i förtroende över internet. På grund av detta går barnen med på att utföra sådant som mannen begär, handlingar av sexuell karaktär. Därför är det viktigt att upplysa barn om denna fara och att de måste berätta om de råkar ut för sådana här typer. Förebyggande arbete är mer effektivt än skärpta straff för gärningsmännen, menar Ulrika Rogland, för att motarbeta förekomsten av denna typ av brottslighet.
 
Ulf Krona, vår förre President, fick tillfälle att dela ut den PHF som Anetth Granberg Axell tilldelades innan sommaren. Grattis Anetth!