Äntligen kunde vi återuppta en mycket efterlängtad aktivitet, nämligen att gör studiebesök hos närliggande företag.
 
Denna kväll besökte vi Foodhills i Bjuv. Vår egen medlem Mikael Halling gav oss en uppdatering av vad som skett sedan Findus lade ned sin verksamhet 2017 och hur Foodhills tog över i stort sett hela fastigheten strax därpå. Med en klar vision startades renovering av lokalerna och stora investeringar gjordes för att göra området användbart för framtida verksamheter.
 
Situationen var inte den bästa när Foodhills började resan. I stort sett allt från fastigheter till framtidsutsikter måste förnyas. Lång rutin från liknande projekt och ett brett logistiskt know how kom väl till pass. 

 

Ytorna, de flesta byggda av och för ett enda företag, är stora – 90 000 användbara kvadratmeter under tak. Nästan alla byggda för att producera livsmedel, men kala och tomma när Foodhills tog över.
 
Avsikten var att ge dem nytt liv anpassat för långt fler än ett enda företag. Under åren sedan starten har ett 30-tal nya hyresgäster etablerat sig och idag är drygt 70 % av lokalerna uthyrda. I för dem anpassade ändamålsenliga och moderna kvadratmetrar. Intresset för Foodhills vision om en cirkulär produktion av livsmedel ökar.
 
Dessutom finns här ytor som är attraktiva för andra aktörer. Billesholmsvägen 4 består nu inte bara av arealer under tak. Här finns trädgårdar, lundar, gator och parkeringsplatser, bara för att nämna något. De tar man också om hand. För att skapa ett nytt levande kvarter i Bjuv: Foodhills kvarter.
 
Stort tack till Mikael Halling och Foodhills för ett välordnat och mycket trevligt studiebesök.