Malin Larsson från AI Sweden, Sveriges nationella centrum för tillämpningen av artificiell intelligens, var klubbens föredragshållare denna kväll.
 
Utan att gå in på tekniska detaljer berättade hon om vilka områden AI har börjat tillämpas och kan komma att användas i framtiden. AI Sweden är en enligt typisk svensk modell en samarbetsorganisation mellan staten och det privata näringslivet för att främja användningen av AI inom olika sektorer även offentliga serviceinrättningar, förvaltningar och myndigheter.