Postad av Ulf Krona
Christina Gedeborg –Nilsson gav oss intressant information om ett projekt hon drivit i kommunen: ”Kultur och hälsa- kulturaktiviteter för välbefinnande och som komplement i vård och omsorg.”
 

Christina gav oss en intressent rapport om ett projekt, som hon varit ledare för i
kommunen. Det handlar om att skapa välbefinnande hos sjukskrivna och arbetslösa
genom kulturaktiviteter, som komplement till konventionella metoder. Hon visade på
positiva effekter på bl a IBS, Parkinsons, livslängd, minne, demens etc. Aktiviteter,
som är speciellt stimulerande är körsång, dans, bildkonst etc.
 
Projektet innehöll ”Kultur på recept”, där patienten kan få ordinerade aktiviteter föreskrivna. Patienter
valdes ut av sjukvården och fick delta i ett stort antal kulturaktiviter 3 ggr/vecka i 10
veckor. Resultaten var mycket goda. Många blev arbetsföra och andra kunde minska
sin medicinering. 41% rapporterade ökad livskvalitet. Kostnaden per patient var
30000 kr. Alla deltagare fick ett kulturkort, som ger gratis tillgång till kommunens
kultur under 1 år. Efter detta lyckade resultat har såväl Region Skåne som Helsingborgs
kommun pausat projektet (hepp!). Mer att läsa om Kultur och Hälsa finns i en artikel i
Sydsvenskan 20130918, författad av professor Ingemar Petersson.
Christina avtackades med en varm applåd!