Publicerad av Ulf Krona den mar 28, 2019
Claes Björkman har varit ordförande i både Svenska Kennelklubben och Hundägarnas Riksorganisation
 
Claes gjorde en genomgång med fina bilder av de vanligaste bruks- och vallhundarna
 
Claes tackades för ett intressant föredrag med en varm applåd och president Margaretha Perborg överlämnade en gåva.
 
Claes Björkman har varit ordförande i både Svenska Kennelklubben och Hundägarnas Riksorganisation och besitter en gedigen kunskap inom området.
Hunden, som är vårt äldsta husdjur, härstammar från vargen. Man har länge trott att tamhunden skildes från vargen för ca 11 000 år sedan, men enligt nyare forskning kan man följa hundens ursprung längre tillbaka i tiden, kanske så långt som 25-40 000 år tillbaka.
 
Claes gjorde en genomgång med fina bilder av de vanligaste bruks- och vallhundarna som Rottweiler, Dobermann, Schäfer, Riesenschnauzer och Collie med flera samt förmedlade fakta och trevliga anekdoter om rasernas ursprung och egenskaper.
Han redogjorde även för olika dressyrmetoder. Förr i tiden kunde metoderna nästan likställas med tortyr, men idag tränar man hundar med fokus på glädje och uppmärksamhet.
Hundar som specialdresserats gör stor nytta inom många områden och används flitigt i Flygvapnet, av Tullverket, i vården, av Kustjägarna och inom Polisen.
Sist men inte minst lyfte Björkman fram hundens viktiga roll som sällskapsdjur och avslutade med att understryka att det kräver både TID och KUNNIGHET att ha hund. Hundar måste ha organiserade aktiviteter för att må bra, blev slutorden från en man med mångårigt intresse för och stor kunskap om hundar.