Publicerad av Ulf Krona den mar 14, 2019
Maria Bengtsson gav oss alla en tankeväckare om hur livet och döden är oskiljbart förenat
 
President Margaretha Perborg och klubbens närvarande medlemmar tackade Maria Bengtsson för ett berörande föredrag
 
 
Diakon Maria Bengtsson berättade om behovet för alla människor  att tala med andra människor om existentiella frågor. Hon och andra personer inom Svenska Kyrkan berör dessa frågor i samband med besök hos sjuka men även hos andra, som har behov av att dryfta sina livsfrågor. Speciellt väcks sådana frågor när människan närmar sig döden och då även av personer, som annars sällan tänkt på detta, utan kanske varit mer upptagna av mer materiella behov.
 
De existentiella frågorna handlar till exempel om skuld, hopplöshet och ensamhet men även om andliga och religiösa frågor. Maria berättade att hon genom att vara en god lyssnare och vara 100 % närvarande kan hjälpa och stödja personen ifråga. Behovet av dessa samtal har ökat i takt med att allt fler människor vårdas i hemmet, där även närstående kan ha ett behov av detta. Maria Bengtssons föredrag gav oss alla en tankeväckare om hur oskiljbart förenat livet och döden är.