Distriktsguvernör (DG) Stefan Knutsson presenterade mål och innehåll för Rotaryåret 2020-21. Stefans mål för detta speciella år är att stötta varandra i klubbarna och inte se enbart till antalet medlemmar, utan att växa på annat sätt bl a genom att sprida kunskap om Rotary och utveckla ledarskap. 
 
Stefan inledde sin presentation med att berätta om hur han själv kom med i Rotary. Det var en god vän och mentor, som väckte hans nyfikenhet. Stefan sökte mer kunskap om Rotary och blev medlem i Bjärred-Lomma RK och kan konstatera att han nu har 45 vänner i denna klubb. Tidigare var Stefan fabrikschef på Gambro i Lund, ett företag inom avancerad medicinsk teknik och utveckling. 
 
Stefan pratade bl a om Rotarys vision statement - Rotary Opens Opportunities
"Grow Rotary" genom att - utvecklas som Rotarianer, lära oss mer om Rotary, sprida kunskap om Rotary, utvecklas i våra ledarroller, utveckla våra klubbar, få nya vänner, få fler medlemmar, göra mer nytta i världen.
 
Stefan presenterade en enkel räkneövning om hur viktig var och ens insats är.
 
58-öres utmaningen:
Om varje medlem skänker 1 öre per dag för var och en av våra 58 klubbar i distriktet så blir det 58 öre om dagen. Om vi gör det under ett helt år så blir det 211 kr om året/medlem. Om alla medlemmar i distriktet gör det så blir det ca 560 000 kr/år
 
Så visst har varje liten insats betydelse.
 
Margaretha Perborg, president för kvällen, tackade Stefan för den trevliga presentationen och överlämnade den numera sedvanliga Rotary chokladen.