Jan Tornerhjelm berättade om varför han tror Estonia sjönk och varför hon sjönk så snabbt.
Flera olyckliga omständigheter och bristande insikt om fartygets konstruktion och sjöduglighet ledde till den värsta fartygsolyckan i Europa i fredstid. Jan Thornerhjelm är pensionerad sjöofficer i den svenska Marinen och var indirekt inblandad i räddningsaktionen som följde på olyckan.
 
Jan menade att media fokuserat på vissa delar av fakta och därmed utelämnat viktiga pusselbitar som bidrar till förståelsen av förloppet. Utifrån sin erfarenhet och kompetens som örlogskapten förmedlade han sin teori om vad som egentligen hände och varför Estonia kunde sjunka. Han beskrev hur den typen av färjor var konstruerade (Estonia byggdes på 70-talet) och menade att Estonia egentligen inte var konstruerad för grov
sjö och detta tillsammans med en rad olyckliga omständigheter och misstag orsakade förlisningen. Dessutom fanns det tecken på att färjans fart var för hög i förhållande till sin kapacitet.
 
Anmärkningsvärt är också att Estonias systerfartyg tidigare hade tappat sin förstäv utanför Ystad. Jan delade på ett mycket pedagogiskt sätt med sig av sitt kunnande och avslutade det intressanta resonemanget med det som vi nog samtliga kunde instämma i -”Jag har nog inte helt fel”.