Vår medlem Ulf Krona, konsult på SRC hade ordnat detta mycket intressanta besök. Bolagets VD och delägare Ola Dolck informerade på ett mycket trevligt och entusiasmerande sätt om verksamheten. ​​​​​​

 

 

Uppdragen är att attrahera starka varumärken och synliggöra företag och dess produkter- skapa köplust i fysisk butik eller on-line. SRC bygger alla sina åtgärdsförslag på faktaunderlag från noggranna undersökningar om kunderna, segmentet och konkurrenterna. Exempel på kunder är EKO (Bergendahls), M.A.T. (Citygross), Hööks, Hemmakväll, Ingelsta Kalkon, Cloetta, Mobilia, Däckia, Santa Maria Asian Cooking, Skånemejerier. 

Ola slutade med att beskriva SRC som en hybrid mellan Reklambyrå och Konsultbolag på en spännande resa där kunden blir alltmer digital.

Ola Dock, tv, tackades för ett inspirerande föredrag av President Jan Roos.