Publicerad av Ulf Krona den nov 25, 2019
Kvällens program med studiebesök på Kemira med efterföljande whiskyprovning var ett samarrangemang med Åstorps Rotaryklubb. Presidenterna Nils Nilsson och Jan Roos hälsade välkomna. Många förväntansfulla medlemmar från respektive klubbar med gäster såg fram emot kvällens begivenheter. 
Kemiras VD, Peter Kihlgren, höll ett grundligt och heltäckande föredrag om Kemiras historia, nutid och framtid.
 
Kemira är ett av Helsingborgs äldsta företag. Det grundades år 1875 av Konsul Persson. Idag är Kemira en Internationell koncern med säte i Finland och ca 4 700 anställda. Svavelsyra är den sedan tidigare bärande produkten från Helsingborgsanläggningen. Idag tillverkas framför allt vattenreningsprodukter.
 
Svavelsyra framställningen är en självgenererande process som alstrar stora mängder spillvärme, vilken används av Helsingborgs fjärrvärmeverk, s.k. industriell symbios. Så mycket som 40% av Öresundskrafts behov av fjärrvärme kommer från Kemiras produktion. För initiering av processen vid 1600°C används naturgas.
 
Produkter
 
Fabrikens verksamhet ansågs tidigare vara ett miljöproblem. Efter många om- och nybyggnader är Helsingborgsfabriken närmast en mönsterfabrik ur miljösynvinkel och har vunnit flera utmärkelser, bland annat Helsingborgs miljöpris. Peter Kihlgren avtackades med varm applåd och present.
 
Sedan var det dags för punkt två på kvällens program - Whiskyprovning
Under ledning av Bo-Göran Lind fick vi under ett par timmar lära oss mycket om Skotsk single malt whisky.
 
Dessa 6 sorter fick vi tillfälle att prova och många hittade säkert någon eller några nya favoriter. 
 
Även Bo-Göran förärades en varm applåd för att han delade med sig av sina kunskaper och  presidenterna Nils Nilsson och Jan Roos tackade honom och överräckte presenter.