Ingemar Petersson, professor och medicinsk rådgivare, Skånes Universitetssjukhus, berättade om forskningen i pandemins fotspår.