Nilima Lindmark Hollander och Rouger Adler från Friskis & Svettis i Helsingborg gästade klubben och tackades av president Ulf Krona för ett intressant och trevligt föredrag med choklad designad av Chocolatte.
 
 
 
 
 
Friskis & Svettis bildades i Helsingborg 1982.  Man hade som utgångspunkt att alla skulle få möjlighet till rörelse som skulle vara lustfylld och lättillgänglig. Man är en  ideell förening med föreningsfunktionärer som deltar utan ersättning. Idag är konkurrensen stor med 21 gym i staden.  Upp och nedgångar har
präglat verksamheten i samband med pandemin. Bemötande och utrustning är viktiga komponenter i verksamheten. 
Framgångsrikt samarbete med Region Skåne drog igång för 2 år sedan. Rehab träning för vissa  långtidssjuka grupper har lyckats väl och deltagarna visar oftast ett stort engagemang. Regionen har noggrann uppföljning och kvalitetssäkring sker efter hand.
 

 
Förra året förändrades lokalerna i samband med en hyresuppgörelse med hyresvärden. I samband med ombyggnaden fanns det många idéer om utformning. En fastighetsägare upplät en lokal på Bruksgatan som var en stor hjälp då utrymmet var begränsat under ombyggnationen. Så här fint blev det efter ombyggnationen.
 
 
 
Inriktning mot arbetsplatser och seniorer skall i framtiden även kompletteras med fotvård o massage. Seniorklubben har också externa aktiviteter för att öka intresset för verksamheten.