Postad av Marcus Petersson
Titel: Det nya politiska landskapet och den parlamentariska situationen efter valet.
Föredragshållare: Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad, (oberoende liberal).

Heidi Avellan inledde sitt föredrag med att berätta om valdagen den 9 september, då hon befann sig på valvaka i Stockholm. Partiledarna var kaxiga och tyckte alla att de vunnit valet, men egentligen blev alla i viss mån förlorare, menade Heidi, och detta medförde att förhandlingarna blev så långdragna.

Under valnatten gjorde hon tre konstateranden; det första var att detta är ´det nya normala´, d.v.s. att valresultatet är spretigt och att det inte längre är självklart att det finns ett stort parti. Då blir det svårt att få till beslut om kraftfulla reformer. Det andra var att det ´inte var självklart att Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle bilda regering´.
 
Hennes tredje konstaterande var att `detta kommer att ta tid´. Att de klassiska blocken är upplösta och att det troligen blir fler partier i framtiden gör att vi får vänja oss vid en viss skakighet i politiken. Även på regional och lokal nivå har det blivit rörigt, med helt nya konstellationer, exempelvis i Stockholm och Staffanstorp, vilket i sin tur påverkar hela landets politik, menade hon.
 
Det var logiskt att det till slut blev en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med Centerpartiet och Liberalerna som stödpartier. Om alliansen hade bildat regering hade det varit omöjligt att få igenom budgeten utan Sverigedemokraternas stöd. På grund av Sverigedemokraternas uttalat fientliga inställning mot liberala idéer var det otänkbart för Centerpartiet och Liberalerna att gå in i en sådan regering.
 
Heidi är positiv till 73-punktsöverenskommelsen och tycker att det är bra att Centerpartiet och Liberalerna inte ingår i regeringen utan i stället är stödpartier. Det ger förutsättningar för att nödvändiga och viktiga reformer som handlar om bostäder, pensioner, infrastruktur, skatter, försvaret och klimatet kan genomföras. Hon är hoppfull när det gäller framtiden och tror att regeringskonstellationen kan fungera under förutsättning att partierna har ´is i magen´ och att det levereras resultat. 
Däremot känner hon stor oro inför EU-valet, eftersom hon befarar att de populistiska och konservativa strömningarna i Europa ska få större inflytande.
 
Vi tackade Heide med en varm och uppskattande applåd och presidenten överlämnade en gåva som tack för detta mycket intressanta och engagerande föredrag.