Postad av Ulf Krona
Klas Östholm berättade om planeringen och genomförandet av ombyggnationen av Drottninggatan/Järnvägsgatan, som ska vara klart till sommaren.
 
 
Klas Östholm, som är projektledare för ombyggnaden av Drottninggatan/ Järnvägsgatan, har arbetat 15 år i Helsingborgs kommun inom stadsbyggnadsförvaltningen. Projektet Drottninggatan/Järnvägsgatan började med att man tog ett politiskt beslut den 17/11 2015.
Man delade in sträckan i 3 etapper och upphandlade respektive etapp från tre olika entreprenörer. Etapp 1 från Peab, etapp 2 från Veidecke och etapp 3 från Elmby.
Etapp 1 är klar, medan etapp 2 har haft stora problem med många oförutsedda överraskningar under marken. Bl a vattenledningar, som inte fanns på den plats ritningarna visade.
Alla etapper skall vara klara till den 15/6, då man kommer att inviga gatorna. Förhoppningen är att gatorna ska få samma utmärkelse som den fick 1994 dvs ”Sveriges vackraste väg”!
Samtliga närvarande gav Klas en varm applåd för hans informativa och trevliga föredrag.