Postad av Ulf Krona
 
Henrik Borgström föreläste på ett oerhört intressant och underhållande vis om sin långa karriär som ekonomijournalist, "Ett journalistliv - kantat av kriser". Han har arbetat som journalist i 60 år.
Henrik Borgström är den äldste fortfarande aktive svenske ekonomijournalisten, han har arbetat som journalist i 60 år.
Efter att ha avlagt en fil. kand. i ekonomiska ämnen och statskunskap vid Lunds universitet 1970 arbetade Borgström först på Östra Småland i Kalmar, därefter som ekonomijournalist vid Dagens Nyheter 1972–1980. Mellan 1980 och 1985 arbetade han vid Rapport-TV 2. Han grundade 1985 Ekonomi-Ekot och var dess chef till 1987, då han blev Sveriges Radios korrespondent vid EG i Bryssel till 1989 samt tidningen Affärsvärldens Europa korrespondent i Paris till 1991. Borgström arbetade därefter som reporter på Ekonomi-Ekot i Stockholm 1991–1997, som Dagens Industris korrespondent i södra Sverige 1998–2001 och vid Sveriges Radio i Malmö 2001–2007 med bland annat aktieprogrammen i Ekonomiska klubben samt Pengar i P1.
 
Enligt Henrik Borgström var tidigare det finansiella systemet ”olja” i ekonomin, för att de producerande företagen skulle kunna utvecklas. Henric anser att dessa system nu snarast är att likna vid ”grus i maskineriet”. Han är kritisk till bankavgifterna som ”stjäl” pengar ur systemet.  Han poängterade att ingen, inte heller de finansiella rådgivarna, kan veta något om ekonomins framtid.
Han berättade också anekdoter från sin långa karriär, bl a.  om affären mellan Volvo och Fermenta.
Henrik avtackades med varma applåder.