Jan Tornerhjelm, som är sjöofficer, berättade om sin bakgrund i marinen som befälhavare på ett fartyg bestyckat med kanoner, radiostyrda robotar och signalspaningsutrustning. Dagens moderna mobilnät har möjliggjort att t ex USA:s myndigheter kan spåra upp och bekämpa strategiska mål med nästan kuslig precision. På så sätt hittades Bin Laden, då någon av livvakterna inte stängt av sin mobil.
Jan informerade också om minorna som fortfarande finns i svenska farvatten bl a söder om Öresundsbron och i Östersjön. P g a minornas uppbyggnad av glas och bly tar det lång tid innan de sprängs spontant, men det kommer att ske så småningom, om kanske 2-3 generationer.
 
Enligt Jan pågår idag ett modernt ”kallt” krig mellan USA och Kina. Kina arbetar med bl a sidenvägsprojektet och bygget av en andra panamakanal. Kontroll av farleder och havsområden som t.ex. Öresund, Stora Bält och Kilkanalen är av stor strategisk betydelse. Fiberkanaler på Atlantens botten är viktiga för t.ex. den snabba värdepappershandel som sker med ”ljusets” hastighet numera. Nordkalotten blir mer och mer intressant p g a issmältningen som kan medföra att containertrafiken förbilligas väsentligt om man kan ta sig fram den vägen.I Östersjön byggs nu en andra gasledning mellan Ryssland och Tyskland. Strategiskt har två ledningar stor betydelse då det underlättar kontrollen av trafiken i området. Dessutom ger det större möjlighet att kontrollera t.ex. Ukrainas energibehov.
 
Sverige deltar i gemensamma örlogsövningar för att bevaka Västeuropas intressen. Island som saknar eget försvar skyddas av Nato. Grönland som är ett stort danskt landområde skulle naturligtvis vara av stort strategiskt värde för kontrollen av vattnen mellan Alaska och Grönland. Vilket innebär att den smått bisarra nyheten att USA:s president ville köpa Grönland av Danmark kanske rymde ett visst allvar när man ser till det strategiska läget och maktbalansen i området.
 
Jan avtackades med goda Rotarychokladpraliner från Chocolatte och en varm applåd för sitt intressanta föredrag.