Publicerad den apr 04, 2019
KåGe Schildt inledde med att berätta om sitt långvariga engagemang i Rotary och Svenska Bilsportförbundet.
 
Det var inte alltid de sanitära förhållandena var på topp under den långa MC-resan genom Chile och Argentina.
 
 
KåGe Schildt inledde sitt anförande med en kort presentation om sitt mycket långvariga och omfattande engagemang i Rotary och Svenska Bilsportförbundet. Vår egen kung Carl XVI Gustav har bl.a. fått sin utbildning i isracing av sin vän KåGe. KåGes motorsportintresse har fört honom till bl.a. Nya Zeeland och Route 66 i USA.
 
Den resa som dagens program handlade om skedde i februari 2017 på MC som hyrdes på plats. Varje dag kördes en sträcka på ca 35 mil av den ca 500 mil långa ”utflykten”. Genom Chile färdades man på Caretera astral, som är en väg med mycket varierande kvalitet. Genom Argentina for man på Ruta 40, som leder ner till Magellans sund och som skiljer fastlandet från Eldslandet.

Resan skedde ibland i 34 graders värme, som ledde till akut vattenbrist vid flera tillfällen. Flera nationalparker besöktes och man kunde notera att Rotary fanns med bland de som stödde flera av dem. Djurlivet kunde observeras på nära håll. Man kunde se bl a småstrutsar, vilda hästar, lamadjur och fårhjordar. I Argentina imponerades man av det omsjungna Pampas. Trots alla strapatser med motorhaverier, brist på hygienmöjligheter, timslånga gränskontroller mm. gav resan minnen och erfarenheter som är oersättliga för deltagarna och som vi är tacksamma att få ta del av i vår klubb.
 
KåGe fick en välförtjänt applåd för sitt intressanta föredrag och avtackades av President Margaretha Perborg på sedvanligt vis.