Publicerad av Ulf Krona den aug 15, 2019
Kvällens möte var Jan Roos första möte som klubbens nya president. Jan hälsade de många gästerna varmt välkomna och presenterade dagens fördragshållare, militärhistorikern Marco Smedberg. Marco har fördjupat sig i militärhistoria under de senaste ca 10 åren och skrivit flera böcker i ämnet.
Särskilt har han studerat Napoleon, som han främst betraktar som ett nydanande militärt geni, men som också hade bredd utöver det militära, bl a som duktig jurist.  
Napoleon föddes på Korsika, just denna dag för exakt 250 år sedan. Han var en typisk uppkomling, utan någon medfödd status, som genom sin begåvning, arbetskapacitet och organisationsförmåga lyckades göra en häpnadsväckande karriär med militära förtecken och så småningom blev Frankrikes kejsare. 
Det som spelade Napoleon i händerna var, enligt Marco, att makter runt Frankrike ingick koalitioner, riktade mot Frankrike och att Napoleon först och främst var försvarsorienterad för att bemöta dessa. Det gjorde han genom att bygga upp nya strategier för att effektivisera krigföringen. Uppdelning i självständiga enheter och kårer för stor rörlighet och improvisationer, kombinerat med Napoleons förmåga att se sammanhang och kontrollera ledningen av armén som helhet, låg bakom hans framgångar. Hans koll på och val av generaler/marskalkar var också en viktig del för att leda effektivt!
Napoleon hade uppenbarligen en enorm arbetskapacitet, som efterhand slet hårt på honom, Det gav
utrymme för misstag och felbedömningar, som framför allt visade sig bl a i slaget vid Waterloo.   
 
Förutom de, ganska kända - delvis även enligt Marco ökända – böcker han skrivit, nämnde Marco,
att han  arrangerar militärhistoriska resor. Dessa finns på hans hemsida: www.marcosmedberg.se.
Kvällen var mycket välbesökt och det var som vanligt en trevlig och lättsam stämning på mötet.
President Jan Roos tackade Marco Smedberg för hans intressanta föredrag och som traditionen bjuder fick Marco i egenskap av fördragshållare också dra vinnaren i kvällens lotteri.