Mats Johnsson berättade om Erikshjälpens verksamhet i Helsingborg och tackades av klubbens President Margaretha Perborg för ett engagerande föredrag.