Max Granström inledde med att berätta om hur hans karriär inom Helsingborgs kultursfär började 2010 då han tackade ja
till en position som vice teaterchef.
 Sen tidigare hade han arbetat som jurist i tio år efter han var klar med sina studier i Uppsala. Karriärshoppet från juridiken till att arbeta som chef på teater blev både utmanande och lärorikt.
 
Max Granström började sitt uppdrag på Stadsteatern då verksamheten hade haltande publiksiffror och man nyligen hade sagt upp en del av personalstyrkan. Han lyckades dock med att få alla på teatern att jobba mot samma mål och idag är det en mycket väl fungerande organisation han leder. Framöver fick Max även förtroendet att både ta över posten som teaterchef samt tillförordnad chef på arenan för att numera sitta som både kulturdirektör på staden och VD för Helsingborg Arena & Scen. 
 
På fråga kommer Max Granström in på hur ekonomin fungerar i offentligt finansierad verksamhet där uppdraget i sig
inte handlar om att generera vinst utan att erbjuda samhällsservice. Till exempel bedömer han att en teaterbiljett
hade kostat ca 1500:- utan det offentliga stödet.
 
Max Berättar avslutningsvis lite kort om utformningen av Dunkers kulturhus och om Kulturmagasinet.
 
Tiden gick fort denna kväll, så vi får nog anledning att besöka teatern snart igen och höra Max berätta mer.
 
Max avtackades med vår egenhändigt framtagna Rotary choklad, i samarbete med Chocolatte, och givetvis en varm applåd.