Före detta Landshövding Anders Danielsson, ledsagade oss genom sin karriär som har omfattat flera chefspositioner inom offentlig myndighetsutövning.
Han började berätta om Länsstyrelsens många uppgifter som regeringens förlängda arm ute i landet och för vilken Landshövdingen är högsta chef för. Han berättade också om hur statliga myndigheter i allmänhet styrs av regeringen och hur man som myndighetschef ska leverera på myndighetens uppdrag.
 
Anders Danielsson var Länspolismästare i Skåne 2002-2007. Han blev sedan Generaldirektör inom polismyndigheten och högsta chef för Säkerhetspolisen, SÄPO, vilken han ledde mellan 2007-2012. Som myndighetschef förordnas du på fem år och förordnandet kan sedan förlängas. Därefter fick Anders Danielsson ta sig an Migrationsverket. När detta förordnande var över var han under knappt ett år Generalsekreterare för Röda Korset i Sverige.

2017 fick han förordnande som Landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Som sådan verkade han fram till sin pension i december förra året. Anders Danielsson har också varit Särskild Utredare åt regeringen för flera statliga utredningar och är i botten utbildad jurist med en Jur.Kand från Lunds Universitet 1980.
 
Anders Danielsson tackades för ett intressant föredrag med en flaska Rotari.

Mötet samlade totalt 23 deltagare, 22 närvarande på plats i lokalen och en online.

Vin- och boklotteriet inbringade 1 300 kronor och summan skänks till TRF – The Rotary Foundation.