Helsingborg Landborgens nya president Niclas Gemfeldt, berättade om sina tankar och idéer för det kommande verksamhetsåret
 
Niclas höll ett mycket inspirerande president tal och presenterade sina tankar och idéer för verksamhetsåret, som så klart kommer att påverkas av rådande pandemi. Nedan följer en sammanfattning:
 
1. Vi är nu 35 aktiva medlemmar samt 1 hedersmedlem. Vi driver både lokalt och internationellt projekt samt deltar i RYLA. Vi har en vänklubb i Danmark, Virum Sorgenfri, som  har sin hemvist norr om Köpenhamn. Vi är 57 klubbar i distriktet. De tio klubbarna i Helsingborg och på Kullahalvön har ett närmare samarbete, det vi kallar 10-klubben.
 
2. Den nya styrelsens strategi ska vara att peka ut gemensamma mål, säkerställa kontinuitet i klubbens arbete och vara ett stöd för presidenten, kommittéerna och övriga medlemmars arbete i klubben.
 
3. Mål och prioriteringar ska vara att skapa intressanta program  och aktiviteter under rubriken "Nya möjligheter för en bättre värld". Vi ska vara beredda att starta om vårt lokala projekt när möjlighet till detta ges ( p g a pandemin är detta pausat). Vi ska delta i Rylaprojektet och slutföra vårt Kosovoprojekt. Vi ska göra PR projekt gemensamt med övriga medlemmar i 10-klubben.
 
4. Våra kommittéer har slagits samman och följande ansvarar för respektive kommitté:
     Program och kulturkommittén - Christina Gedeborg Nilssonb
     PR och medlemskommittén - Anthony Várady
     Servicekommittén - Annelie Andreasson
     Klubbmästeriet - Kristina Gillmert
     TRF, läkarbanken och internationella projekt - Margaretha Perborg
     Rotary Öresund - Astor Brorson
     10-klubben - Lennart Sjöström
 
5. Vi kommer att genomföra möten både fysiskt och digitalt, beroende av folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Vi ser fram emot Niclas presidentskap under verksamhetsåret och ska göra vårt allra bästa för att stötta presidenten så att klubben ska utvecklas i den riktning vi alla önskar. Allt är upp till oss själva, så det här kommer att bli fantastiskt!