Publicerad av Ulf Krona den sep 05, 2019
President Jan Roos presenterade sina ledord för Rotaryåret 2019-2020. Dessa är: Rekrytera, aktivera, behålla och återvända. Presidenten utvecklade begreppens innebörd och vad han vill uppnå. Jan presenterade även sina mål för verksamhetsåret.
 
Mål:
  • Att öka synlighet och deltagande på sociala medier samt skapa kontakt med högskolan i Helsingborg.
 
  • Öka yrkesnätverks-arbetet för att skapa intresse för nya yrkesaktiva medlemmar.
 
  • Ta fram åtgärder för att öka antalet yrkeskategorier i vår klubb.
 
  • Stödja och skapa förutsättningar för vårt internationella och vårt lokala projekt.
 
  • Skapa djupare kontakt inom 10-klubbarna för gemensam strategi i medlemsrekrytering.
 
 
Presidenten gick igenom förändringar av antalet kommittéer. (Har tidigare skickats ut av sekreteraren). Sedan redovisade respektive kommittéordförande nuläget i kommittéerna och om planeringen framöver.
 
Vi ser alla fram emot ett spännande och intressant år med Jan Roos som "kapten" vid rodret. Nu ska vi alla tillsammans gör vad vi kan för att utveckla klubben och dess verksamhet.