Vår nya President Ulf krona stakade ut inriktningen för det kommande verksamhetsåret. Läs mer om detta i veckobrevet och Mål & Prioriteringar 2021-2022 som skickas med Tisdagsbrevet.
Rotary ska vara SKOJ- det kan vi alla skriva under på!