Publicerad av Ulf Krona den jun 27, 2019
 
Huvudtemat för kvällens möte var Presidentskifte. Avgående president Margaretha Perborg lämnade med varm hand över presidentkedjan till inkommande president Jan Roos.
 
Avgående president Margaretha Perborg tackade medlemmarna för allt fint stöd under året. Margaretha sammanfattade på ett bra sätt hur målen för hennes presidentår har uppfyllts och vad hon tyckte kunde förbättras framöver. Hon avslutade med att överlämna ett standar till inkommande president Jan Roos med texten "Mark Daniel Maloney, RI-president 2019-2020", med mottot "Rotary Connects The World". Detta köpte hon på Rotary Convention i Hamburg. Margaretha avtackades med en stor applåd.
 
Även styrelsen blev särskild uppmärksammad för gott arbete och tilldelades vars en ros av avgående presidenten.
 
Jan Roos tog över som president i klubben och tackade medlemmarna för förtroendet. Han påpekade att ett rotaryår blir bra när det är ett lagarbete. Alla medlemmar skall hjälpas åt och Jan informerade om sin strategiplan för kommande rotaryår. Ledorden är: Rekrytera, Aktivera, Behålla samt Återvända.
 
Målen är:                                    
  • Att öka synlighet och deltagande på sociala medier samt skapa kontakt med högskolan i Helsingborg
  • Öka yrkesnätverks arbete för att skapa intresse för nya yrkesaktiva medlemmar.
  • Ta fram åtgärder för att öka antalet yrkeskategorier i vår klubb.
  • Anmälningsplikt via CR obligatorisk
  • Stödja och skapa förutsättningar för vårt internationella och lokala projekt.
  • Skapa djupare kontakt inom 10-klubbarna för gemensam strategi i medlemsrekrytering.
Under kvällen delades också utmärkelsen PHF ut till två medlemmar. Christina Gedeborg-Nilsson fick den för sitt stora engagemang i klubben bl.a. som utmärkt sekreterare i flera år och Marcus Petersson för ett mycket bra genomfört presidentår 2017/2018, för många bra bidrag till olika programpunkter samt för ansvarig IT-samordning och utmärkt arbete med implementeringen av datasystemet ClubRunner i klubben.
 
Christina Gedeborg-Nilsson och Marcus Petersson - två välförtjänta mottagare av PHF utmärkelsen.
 
I samband med Rotary Convention i Hamburg besökte Niclas Gemfeldt Hamburg Lombardsbrücke RK där man bl.a. lyssnade till Beatlesmusik. Standar från klubben överlämnades.
 
Anita Elander var också med i Hamburg och hon besökte den endast 2 år unga Rotaryklubben Seevetal. De har sina möten på Lorentz von Ehren plantskola, som bl.a. är stor leverantör av träd med över 1,5 miljoner sålda träd och bland kunderna återfinns Helsingborgs stad. Standar från denna klubb överlämnades också.