Kvällens föredragshållare, Sebastian Palmqvist , Docent och överläkare vid minneskliniken Lund, berättade mycket pedagogiskt om hur vårt minne fungerar och vad som orsakar att dom flesta av oss någon gång drabbas av problem med det.
 
Vårt minne finns på många olika platser i hjärnan men syn, lukt och hörsel finns i hippocampus. Vänster hjärnhalva kontrollerar bl.a. vårt språkminne och höger hjärnhalva tar hand om synminnet. För att hjälpa hjärnan att komma ihåg saker kan man försöka att använda båda hjärnhalvorna när man memorerar för att på så sätt öka chansen att minnas.
 
Människor som är mästare i att komma ihåg skapar ett slags promenader i hjärnan med olika bilder, som de förknippar med det de vill komma ihåg. Ibland kan man uppleva att man har dåligt minne men ofta är det uppmärksamheten som fallerar, man är helt enkelt inte mottaglig för det man ska komma ihåg utan hjärnan är inriktad på något annat.
 
För att vi skall minnas har hjärnan en konsolideringsprocess under sömnen. Det vi främst kommer ihåg är ofta förknippat med känslor av något slag. Annat som man ofta minns är saker som bryter vardagen.
 
Vi fick också lära oss att gamla minnen inte alltid stämmer överens med verkligheten. När man plockar fram gamla minnen händer det att man ändrar. Vid trauma kan man lura hjärnan att minnas på ett sätt som inte skrämmer.
 
Vad som också var intressant att höra var att känslokalla människor har färre minnen, detta eftersom de flesta minnen kopplas till känslor.
 
Sebastian berättade om Alzheimers sjukdom. Man räknar med att ungefär var tionde person drabbas av denna sjukdom. Om man misstänker att man har drabbats skall man söka vård på vårdcentralen. De saknar tyvärr ofta verktyg att ställa rätt diagnos varför man bör försöka bli remitterad vidare till en minnesklinik där man via en enkel analys av ryggvätska kan säkerställa att man får rätt diagnos.
 
I framtiden hoppas man på en antikroppsbehandling som skall stoppa upplagringen av Beta Amyloid. Forskning visar att 18-40% får förbättrad kognition jämfört med placebo.
 
Saker som påverkar minnet är bl.a. mindre utbildning, dålig hörsel, rökning, högt blodtryck, depression, social isolering, alkohol, fetma, fysisk inaktivitet mm.
 
För framtiden ser vi förhoppningsvis en förbättrad diagnoshantering på vårdcentralerna via tex blodprov. I omvärlden ser man en stor ökning av Alzheimers, som främst beror på ökad livslängd men också ändrad livsstil.
 
Det finns lyckligtvis enkla medel för att förbättra minnet - tex med kaffe och choklad.
 
Sebastian avtackades med en varm applåd för sitt mycket intressanta och väl genomförda föredrag.