Magnus Hollwin, Marknads och Kommunikationschef på AB Göta Kanalbolaget, gästade oss via Zoom och gav oss en heltäckande bild av allt som Göta kanal har att erbjuda
Göta kanal är idag ett av Sveriges mest kända turistmål med 3 miljoner årliga besökare. Historien börjar med att Sverige hade behov för en vattenväg mellan Sveriges största städer utan att behöva passera Öresund och betala tull till Danmark.
 
Baltzar von Platen var ingenjören, som skapade kanalen och sluss systemet, som än idag fungerar på ursprungligt sätt. 58.000 soldater grävde kanalen. Invigningen skedde 1832. Kanalen ägs av svenska staten och har under de senaste åren genomgått ett omfattande renoveringsarbete. Under pandemiåret och ”hemester” har det varit mycket besökare. Godstrafiken upphörde på -40 talet men kanalen trafikeras av 8 kryssningsfartyg, som har olika delsträckor. Mest kända är fartygen Juno, Diana och Wilhelm Tham, som trafikerar sträckan Göteborg - Stockholm  och vice versa.
 
 
På kanalen dominerar fritidsbåtstrafiken med mycket internationellt inslag. I Sverige har Göta Kanal filmerna spridit kännedom om kanalen och idag är kanalen mer än båtar. Bilturism, cykelleder och vandringar passar utmärkt längs kanalen då det finns så kallade dragarleder längs med kanalen. 
Göta Kanal är Sveriges största fastighet med 400 hus och 10 000 träd i Sveriges längsta trädallé.
 
På sommaren arbetar 100 slussvärdar längs kanalen och bemannar sammanlagt 58 slussar. Arbetet är mycket attraktivt bland studerande. Varje år ersätts ca 30 % av de studerande då de oftast är klara med utbildningen. Detta ger en bra mix med erfarna och nya när det gäller att ge service. Värdarna backas upp av arbetsledare, som är tidigare slussvärdar. Magnus påpekar skillnaden i att vilja ha arbetet eller bli tilldelad. 
 
 
Längs kanalen går det att uppleva mycket svensk kulturhistoria. Idag finns det 150 olika upplevelsepaket, som tagits fram med partners.
Magnus avslutar med att hälsa oss välkomna att besöka kanalen under jubileumsåret 2022, då kanalen blir 190 år. Vi uppmanas att ta god tid på oss och njuta av livet längs kanalen.