I torsdags, 1 juli, hade vi presidentskifte i vår fina klubb. Niclas Gemfeldt lämnade över kedja och presidentskap till Ulf Krona. Men innan dess delade Niclas ut 2 st PHF, Paul Harris Fellows, till två av våra medlemmar.
 
Den första gick till Margaretha Perborg, bl a för hennes stora engagemang i vårt internationella projekt med flickorna i Kosovo.
 
Den andra delades ut till Anthony Várady, som bl a har betytt oerhört mycket för att klubben har kunnat genomföra digitala möten och få ut information till medlemmarna. Stort grattis till båda två.
 
Sen var det dags för Niclas att lämna över presidentskapet till Ulf.
 
Ulf började med att tacka Niclas för hans mycket väl genomförda jobb som president 2020-2021. Trots att vi i stort sett endast setts digitalt under hans år, har han ändå lyckats hålla ihop klubben och genomföra möten med mellan 15-20 deltagare varje gång. Programkommittén fick välförtjänt beröm för ett mycket bra och varierat programutbud.
 
Ulf fortsatte sedan med att kort berätta om några av de punkter som kommer att ingå i hans strategi för det kommande året. Bl a kommer fokus att ligga på så många företagsbesök/studiebesök som möjligt, när man väl är redo där ute för att öppna upp för det. Vi ska också fokusera på att bli fler medlemmar och strategi för det ska tas fram.
 
Vår nya Distrikts Guvernörs tema kommer att genomsyra vår verksamhet – vi ska vara Samhällsrelevanta, Kommunicerande och Jämlika. Rotary ska vara SKOJ. Mer om allt detta kommer att presenteras på presidentens kväll, som är planerad till vårt möte den 26 augusti.

Framförallt ska klubbens medlemmar känna glädje, trivsel, gemenskap och att det är meningsfullt och givande att vara medlem i Helsingborg Landborgen Rotary Klubb. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i klubbens aktiviteter och att man kan påverka allt vi gör i Rotarys namn.
 
PS.
Kom ihåg att vi kan ses på Rotary Öresund hela sommaren, se vår hemsida för information om tider. Passa på när du har möjlighet och tid, det är ett fint sätt att ses. Du träffar medlemmar från flera av klubbarna i Helsingborg/Höganäs och dessutom
brukar flera danska rotarianer delta. SKOJ!
 
Avgång med Aurora 12.00. Kamratlig samvaro. Ingen anmälan.
 
Du som önskar att Tura berörs ej av inreseförbud i Danmark. Tura innebär att åka fram och tillbaka över Öresund, utan att gå av färjan i Danmark.