Fyrfrågeprovet är en etisk guide för rotarianer. Avsikten är att vi ska ställa oss dessa fyra frågor så snart vi är tveksamma om vi ska säga eller göra något:

 

  • Är det sant?

  • Är det rättvist mot alla som berörs?

  • Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?

  • Är det till fördel för alla berörda?